Strefa Członkowska
EN

Nowy system dopłat do aut elektrycznych w trakcie opracowania

Dodane:

NFOŚiGW konsultuje z bankami, firmami leasingowymi i organizacjami branżowymi nowy system dystrybucji dopłat do samochodów elektrycznych.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi dialog branżowy z bankami, firmami leasingowymi, dealerami i importerami oraz organizacjami branżowymi. Celem jest stworzenie efektywnego systemu dystrybucji dopłat do zakupu lub leasingu pojazdów elektrycznych.

– Pracujemy nad nową ofertą dofinansowania elektryków. W celu budowy efektywnych kanałów dystrybucji dopłat prowadzimy dialog z przedstawicielami uczestników rynku, którzy kształtują funkcjonujące w Polsce modele biznesowe finansowania, nabywania lub leasingu samochodów elektrycznych – mówi Wiceprezes NFOŚiGW Artur Lorkowski.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprosił do dialogu Związek Banków Polskich, Związek Polskiego Leasingu, Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Polski Związek Dealerów Samochodowych oraz Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych.

Zaproszenie do udziału w dialogu branżowym pozostaje otwarte dla innych profesjonalnych uczestników rynku, którzy mogą zgłosić do NFOŚiGW gotowość do udziału w dialogu branżowym. Zgłoszenia należy kierować na adres mailowy: rafal.krecisz@nfosigw.gov.pl.

Warunkiem udziału w dialogu branżowym jest podpisanie „Porozumienia o współpracy dotyczącej stworzenia warunków w zakresie dofinansowania przedsięwzięć polegających na nabyciu lub leasingu pojazdów elektrycznych”. Porozumienie określa zasady prowadzenia dialogu branżowego.