Strefa Członkowska
EN

PZWLP z prestiżową nagrodą za studia flotowe

Dodane:

Wczoraj, podczas X Ogólnopolskich Targów Motoryzacyjnych i Biznesowych FLEET MARKET 2018 w Warszawie, PZWLP, Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej oraz SKFS (Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych) otrzymały prestiżową Nagrodę Fleet Leader, za uruchomienie pierwszych w Polsce studiów flotowych.

Nagrody Fleet Leader są każdego roku przyznawane przez magazyn „Fleet” firmom, osobom, instytucjom, czy organizacjom, za wyjątkowe osiągnięcia w branży flotowej w naszym kraju. Statuetkę w imieniu Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów odebrał Leszek Pomorski, Członek Zarządu PZWLP, Prezes Alphabet Polska.

Współtworzone przez PZWLP i SKFS podyplomowe studia „Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością” na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej zostały uruchomione w październiku 2017 r. i były wówczas pierwszymi w Polsce, rozbudowanymi programowo studiami w całości poświęconymi zagadnieniom związanym z zarządzaniem oraz finansowaniem flot samochodów, a także szeroko pojętą mobilnością w biznesie. Program studiów został stworzony od podstaw przez doświadczonych praktyków i ekspertów branży flotowej w Polsce, pochodzących z PZWLP i SKFS, we współpracy z kadrą naukową Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. Zajęcia z ponad połowy przedmiotów w ramach studiów są prowadzone przez czynnych zawodowo w branży flotowej ekspertów PZWLP, SKFS, a także firm dostarczających usługi informatyczne oraz telematyczne dla flot. Pozostałą część wykładowców studiów stanowi kadra naukowa Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej oraz innych uczelni. Studia są kierowane zarówno do osób młodych, kontynuujących swoją naukę po ukończeniu studiów I lub II stopnia, jak i funkcjonujących już w branży motoryzacyjnej, czy flotowej specjalistów, chcących podnieść swoje zawodowe kwalifikacje.

20 października bieżącego roku wystartowała II edycja studiów. W trakcie uroczystej inauguracji pierwszym absolwentom tego unikalnego w Polsce kierunku wręczone zostały świadectwa oraz certyfikaty ukończenia studiów. Na program II edycji studiów składa się łącznie 188 godzin zajęć, z których aż 62 stanowią praktyczne ćwiczenia, zajęcia projektowe oraz laboratoria, podczas których słuchacze mają m.in. okazję pracować na używanych w działach flotowych w przedsiębiorstwach, czy firmach CFM i Rent a Car, narzędziach informatycznych i telematycznych do zarządzania flotami. Dwusemestralny program studiów uwzględnia 18 przedmiotów m.in. z zakresu podstaw zarządzania flotą, zarządzania w biznesie, podstaw konstrukcji i eksploatacji pojazdów, polityki flotowej, elementów HR, pozyskania, finansowania i budżetowania floty, podstaw prawnych w eksploatacji pojazdów, negocjacji i zarządzania relacjami, systemów IT i telematyki w zarządzaniu flotą, analizy TCO i cyklu życia pojazdów, a także ubezpieczeń.

W drugiej edycji studiów program został zaktualizowany i dostosowany do zmian oraz trendów na rynku flotowym. Uwzględniono również opinie i oceny dotychczasowych słuchaczy. W konsekwencji, w programie nauczania pojawiły się m.in. nieuwzględnione wcześniej zajęcia poświęcone car sharingowi. Będą one prowadzone przez ekspertów z firm należących do PZWLP, będących największymi dostawcami usług car sharingowych na polskim rynku.

Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia nauki na studiach „Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością” jest posiadanie przez kandydata wykształcenia min. na poziomie studiów pierwszego stopnia (licencjackich lub inżynierskich). Ukończenie tych studiów wiążę się z koniecznością nie tylko uzyskania pozytywnych wyników zaliczeń lub egzaminów z każdego z wykładanych przedmiotów, ale i przygotowaniem pracy końcowej. Absolwenci studiów zdobywają unikalną na polskim rynku pracy, specjalistyczną wiedzę na poziomie podstawowym, z zakresu zarządzania flotami pojazdów w branży wynajmu długoterminowego aut (Car Fleet Management), Rent a Car (wypożyczalnie samochodów), a także w wewnętrznych strukturach firm. Osoby kończące studia podyplomowe „Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością” otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, najlepszej i największej wyższej uczelni technicznej w kraju, a także dodatkowo certyfikat sygnowany przez Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów oraz Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych.