Strefa Członkowska
EN

Startuje kampania „Kierujesz życiem” Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Dodane:

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego rusza z nową kampanią społeczną „Kierujesz życiem”. Kampania ma na celu kształtowanie świadomości oraz zachęcenie odbiorców do przestrzegania przepisów ruchu drogowego w zakresie obowiązujących limitów prędkości i dostosowania prędkości do warunków panujących na drodze. Działania w ramach kampanii będą kierowane przede wszystkim do kierowców w grupie wiekowej 18-24 lata.

W 2016 r. w 33 664 wypadkach drogowych śmierć poniosło 3026 osób, a 40 766 zostało rannych. Z danych Policji za ubiegły rok wynika, że szczególną uwagę należy zwrócić na wypadki spowodowane niedostosowaniem prędkości jazdy do warunków ruchu, ponieważ nadal jest to główna przyczyna wszystkich wypadków zaistniałych na polskich drogach z udziałem kierujących.

Grupa docelowa kampanii, czyli młodzi kierowcy w wieku 18-24 lata, charakteryzuje się najwyższym wskaźnikiem liczby wypadków. W 2016 r. byli oni sprawcami 20% wypadków powstałych z winy kierujących, w których zginęły 542 osoby, a 7 790 zostało rannych. Jest to grupa osób, którą cechuje brak doświadczenia i umiejętności w kierowaniu pojazdami oraz jednocześnie duża skłonność do brawury i ryzyka.

Kampania poprzedza rozpoczynającą się w przyszłym tygodniu akcję Policji „Prędkość". Akcja Policji ma na celu kontrolę przestrzegania prawa w zakresie dopuszczalnych limitów prędkości, a tym samym ograniczenie liczby zdarzeń drogowych, poprzez dyscyplinowanie kierowców, którzy prowadzą pojazdy z większą od dozwolonej prędkością lub w inny sposób łamią obowiązujące przepisy ruchu drogowego.