Strefa Członkowska
EN

Studia flotowe PZWLP i SKFS na Wydziale Transportu PW coraz bliżej

Dodane:

6 czerwca 2017r. na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej odbyło się spotkanie informacyjne przedstawicieli PZWLP i SKFS dla studentów uczelni, dotyczące planowanych od najbliższego roku akademickiego (2017/2018) nowych studiów podyplomowych „Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością”. Podczas ok. godzinnego spotkania odpowiadający za utworzenie i uruchomienie studiów przedstawiciele PZWLP i SKFS, a więc Daniel Trzaskowski, Członek Zarządu PZWLP, Dyrektor Sprzedaży Flotowej Volkswagen Leasing oraz Ryszard Windyga, Członek SKFS, a także Dr hab. inż. Mariusz Wasiak, prof. PW, przedstawili szczegółowo studentom planowany program nowego kierunku studiów. Biorący udział w spotkaniu studenci zostali zapoznani z przyjętymi przez uczelnię zasadami rekrutacji na studia oraz ustaloną wysokością czesnego za naukę na nowo tworzonym kierunku. Dodatkowo, studenci mieli okazję poznać najważniejsze korzyści i perspektywy na rynku pracy, związane z ukończeniem edukacji na kierunku „Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością” oraz uzyskali od przedstawicieli PZWLP, SKFS oraz Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej odpowiedzi na wszelkie szczegółowe pytania dotyczące planowanego kierunku studiów.

Kształcenie w ramach studiów na kierunku „Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością” będzie trwało 2 semestry i będzie obejmowało ponad 190 godzin zajęć w ramach 19 przedmiotów prowadzonych przez łącznie 30 wykładowców: ekspertów PZWLP, SKFS, firm świadczących usługi informatyczne i telematyczne dla flot oraz kadrę naukową Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. W programie studiów, wśród prowadzonych w formie wykładów, ćwiczeń a także zajęć laboratoryjnych, znalazły się m.in. przedmioty z zakresu: podstaw zarządzania flotą, zarządzania w biznesie, podstaw konstrukcji i eksploatacji pojazdów, polityki flotowej, elementów HR, pozyskania, finansowania i budżetowania floty, podstaw prawnych w eksploatacji pojazdów oraz w obrocie gospodarczym, negocjacji i zarządzania relacjami, systemów IT i telematyki w zarządzaniu flotą, analizy TCO i cyklu życia pojazdów, a także ubezpieczeń.

Ukończenie nowego kierunku będzie gwarantowało zdobycie unikalnej, specjalistycznej wiedzy na polskim rynku pracy na poziomie podstawowym, z zakresu zarządzania flotami pojazdów i mobilnością w branży wynajmu długoterminowego aut (Car Fleet Management), Rent a Car (wypożyczalnie samochodów), a także w wewnętrznych strukturach firm. Absolwenci studiów otrzymają dyplom ukończenia studiów na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej, czyli jednej z najlepszych i największych wyższych uczelni technicznych w kraju. Tworzony kierunek studiów stanowi pierwszą w Polsce ofertę kompleksowego, dwusemestralnego kształcenia na poziomie uczelni wyższej w zakresie zarządzania flotami pojazdów i mobilnością. Studia podyplomowe będą skierowane zarówno do osób planujących rozpocząć swoją karierę zawodową w branży flotowej, jak i funkcjonujących już obecnie na tym rynku pracowników, zamierzających zwiększyć swoje kwalifikacje oraz wiedzę. Naukę na nowym kierunku studiów będą mogli rozpocząć absolwenci studiów I i II stopnia.

Projekt studiów „Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością” został 25 kwietnia 2017r. oficjalnie zatwierdzony przez Radę Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. Rekrutacja na studia zostanie uruchomiona po całkowitym zakończeniu procesu formalnego, związanego z tworzeniem nowego kierunku, a więc po jego zatwierdzeniu przez najwyższe władze uczelni - Rektora Politechniki Warszawskiej.