Strefa Członkowska
EN

ARVAL URUCHAMIA NOWĄ USŁUGĘ ARVAL CONNECT OPARTĄ NA ODŚWIEŻONEJ PLATFORMIE TELEMATYCZNEJ. ZAAWANSOWANE ROZWIĄZANIE POMOŻE KLIENTOM LEPIEJ KONTROLOWAĆ KOSZTY FLOTY I PRZYSPIESZYĆ TRANSFORMACJĘ ENERGETYCZNĄ

Dodane:
Niedobory półprzewodników oraz presja inflacyjna mają obecnie bezpośredni wpływ na funkcjonowanie firm. Jednocześnie wzrasta znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu, a firmy są coraz bardziej świadome konieczności przyspieszenia transformacji energetycznej. Kontrola kosztów i pozytywne działania w zakresie ochrony środowiska są obecnie na szczycie listy priorytetów w przedsiębiorstwach. Aby wspierać klientów w realizacji tych celów, Arval zmodernizował dotychczasową ofertę usług połączonych (tzw. connected services) Arval Active Link i uruchomił odświeżoną platformę telematyczną pod nazwą Arval Connect.

Arval od 10 lat inwestuje w telematykę i obecnie w wynajmowanej flocie ma już 400 000 pojazdów podłączonych do sieci. Ambitnym celem firmy, ogłoszonym w strategii Arval Beyond, jest włączenie do sieci 1,5 miliona pojazdów (75% wynajmowanej floty) do końca 2025 roku.

Arval Connect - korzyści dla klientów:

• optymalizacja całkowitego kosztu posiadania (TCO): na przykład poprzez identyfikację sposobów na zmniejszenie zużycia paliwa (do 16% oszczędności),
• poprawa bezpieczeństwa i bardziej zrównoważona flota: poprzez zapewnienie spersonalizowanego profilu zachowań kierowców i promowanie bezpieczeństwa na drogach (zmniejszenie liczby wypadków nawet o 25%) z wykorzystaniem szkoleń Arval Driving Academy oraz analizowanie możliwości elektryfikacji floty i zmniejszanie emisji CO2,
• bardziej wydajni pracownicy: możliwość przydzielania pilnych zadań i optymalizacja czasu spędzanego na prowadzeniu samochodu.

Klienci otrzymują indywidualne wsparcie w trakcie wdrożenia projektu, by proces onboardingu aut i kierowców zakończył się sukcesem.


– W czasach, gdy firmy ściśle monitorują emisję CO2 i flotę, chcemy pomóc klientom w realizacji ich celów poprzez inteligentną mobilność. Arval Connect to narzędzie doradcze w zakresie wynajmu, które umożliwia osiąganie wymiernych korzyści i podejmowanie lepszych decyzji. Oferujemy innowacyjne podejście do promocji bezpiecznej i świadomej ekologicznie jazdy – komentuje Alain van Groenendael, Prezes i Dyrektor Generalny Arval.

System Arval Connect został już wdrożony w 22 krajach, w tym w Polsce.

– Mocną stroną Arval Connect jest to, że nasze rozwiązanie jest gotowe do użycia „od ręki”. We flocie składającej się z pojazdów Arval, wszystkie dane o samochodach i umowach są automatycznie pobierane na platformę i uzupełniane o dane telematyczne. Także transakcje z kart paliwowych są automatycznie przesyłane i łączone z aktywnością pojazdu w celu monitorowania zużycia paliwa. Klienci zyskują więc duże wsparcie bez dodatkowego obciążenia pracą administracyjną – mówi Maciej Przyborowski, Connected Cars & Mobility Manager w Arval Service Lease Polska.