Strefa Członkowska
EN

SMaRT - Nowe narzędzie Arval dla bardziej zielonego transportu

Dodane:
Firma Arval wprowadziła innowacyjne rozwiązanie do zoptymalizowania floty pod kątem ekologii. SMaRT to akronim, który oznacza Sustainable Mobility and Responsibility Targets, czyli Zrównoważona Mobilność oraz Odpowiedzialne Cele.

Mieszkańcy krajów europejskich z coraz większym zainteresowaniem poszukują możliwości bardziej “zielonego” transportu. Metodologia oferowana w ramach pięciofazowej metody SMaRT odpowiada na to zapotrzebowanie, pomagając klientom Arval wytypować i wprowadzić w swojej flocie jak najlepiej dopasowane wzorce mobilności zgodne z potrzebą zrównoważonego wykorzystania energii i zmniejszania negatywnego wpływu na środowisko. Metoda stanowi idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy swoją flotę chcą uczynić bardziej ekologiczną.


Rok 2018 – punkt zwrotny dla transportu

Według badań Arval, aż 59% przedsiębiorstw traktuje ograniczenie emisji CO2 priorytetowo. Metodologia SMaRT stworzona została właśnie po to, by zaspokoić rosnące wymagania menedżerów floty w tym zakresie. Rozwiązanie SMaRT pomaga klientom w budowaniu strategii flotowej. Kluczowe zagadnienia dla tego narzędzia to:

 zmiana nastawienia do nowych źródeł energii w transporcie – napędów hybrydowych
i elektrycznych
 wdrażanie celów z zakresu odpowiedzialności społecznej do strategii flotowej
 zwiększenie zainteresowania alternatywnymi usługami mobilnymi
 uruchomienie usług opartych na telematyce (zwłaszcza dla dużych podmiotów)
 oczekiwane znaczące zwiększenie floty w ciągu najbliższych trzech lat.

Firma Arval jako pierwsza w branży wynajmu samochodów oferuje tak ustrukturyzowane
i praktyczne rozwiązanie, jednocześnie zapewniając całkowite wsparcie w trakcie wdrażania go w bieżącą działalność flotową przedsiębiorstw i dostosowanie do obecnie używanych cyfrowych narzędzi analitycznych.

Metoda SMaRT obejmuje 5 następujących po sobie etapów:

Etap 1.
To etap wstępny, w trakcie którego klient definiuje swoje oczekiwania wobec przyszłego kształtu mobilności firmy oraz charakteru floty. Przy wyborze metody zarządzania nimi pomocne będzie doradztwo ekspertów Arval, przygotowane przez nich rozwiązania i strategie, bazujące na modelach skutecznie wypracowanych w praktyce w innych firmach.Etap 2.
Istniejąca flota analizowana jest pod kątem rozwiązań odpowiedzialności społecznej biznesu (CSR), by wyznaczyć odpowiednią strategię zastępowania pojazdów. Na tym etapie wykorzystuje się na przykład stosowane w firmie narzędzia analityczne, w tym także w oparciu o dane uwzględniające cele CSR-owe.

Etap 3.
Arval stworzył unikalne narzędzie kalkulacyjne SMaRT, które wykorzystując profilowanie kierowcy wyszukuje dla niego najlepiej odpowiadający mu optymalny napęd z punktu widzenia wykorzystania energii. Estymacja taka powstaje w oparciu o dane CSR oraz TCO (Total Cost of Ownership – całkowity koszt użytkowania).

Etap 4.
Jest to etap, na którym firmie prezentowane są alternatywne sposoby na mobilność, tak aby była bardziej SMaRT.

Etap 5.
Ostatni krok w całości cyklu stanowi ocena postępu dokonanego w kierunku pierwotnie zamierzonego celu. Niesatysfakcjonujące wyniki mogą skierować firmę do ponownego przejścia przez cały cykl, aż do osiągnięcia satysfakcjonujących rezultatów.


Kontakt dla mediów: Agnieszka Goworek – agnieszka.goworek @arval.pl - +48 22 45 45 500


O firmie Arval

Firma Arval powstała w 1989 roku i jest w pełni własnością BNP Paribas. Arval specjalizuje się w leasingu pojazdów. Arval oferuje swoim klientom – dużym przedsiębiorstwom międzynarodowym, małym i średnim przedsiębiorcom oraz wolnym zawodom – dopasowane do nich rozwiązania optymalizujące przemieszczanie się pracowników i outsourcing ryzyka związanego z zarządzaniem flotą. Specjalistyczne doradztwo oraz jakość obsługi, które stanowią podstawę obietnicy Arval wobec klientów, zapewnia ponad 6 500 pracowników w 29 krajach. Łączna flota leasingowana przez Arval składa się z 1 103 835 pojazdów na całym świecie (grudzień 2017 r.).

Arval jest członkiem założycielem sojuszu Element-Arval Global Alliance Jest to najdłużej działający sojusz strategiczny w branży i światowy lider w zarządzaniu flotą ponad 3 mln pojazdów w 50 krajach. W ramach organizacyjnych BNP Paribas, Arval prowadzi działalność w pionie podstawowej bankowości detalicznej.

www.arval.com


O BNP Paribas:

BNP Paribas jest czołowym bankiem europejskim o zasięgu międzynarodowym. Jest obecny w 74 krajach i zatrudnia ponad 192 000 pracowników, w tym ponad 146 000 w Europie. Grupa zajmuje kluczowe pozycje w trzech głównych rodzajach działalności: rynki krajowe i międzynarodowe usługi finansowe (ang. Domestic Markets and International Financial Services), gdzie sieci banków detalicznych i usług finansowych obsługuje pion bankowości i usług detalicznych (ang. Retail Banking & Services) oraz bankowość dla przedsiębiorstw i instytucji (ang. Corporate & Institutional Banking), która obsługuje dwie franszyzy: klientów korporacyjnych i inwestorów instytucjonalnych.

Grupa pomaga wszystkim swoim klientom (osobom fizycznym, stowarzyszeniom społecznym, przedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorstwom, korporacjom oraz klientom instytucjonalnym) w realizacji ich projektów dzięki szerokiemu wachlarzowi rozwiązań: od finansowania, przez inwestycje i oszczędności po ochronę ubezpieczeniową. W Europie Grupa działa na czterech rynkach krajowych (w Belgii, Francji, we Włoszech i w Luksemburgu), a BNP Paribas Personal Finance jest europejskim liderem w kredytach konsumpcyjnych. BNP Paribas rozwija swój zintegrowany model bankowości detalicznej w krajach śródziemnomorskich, w Turcji i w Europie Wschodniej, posiada także szeroką sieć w zachodniej części Stanów Zjednoczonych. W bankowości dla przedsiębiorstw i instytucji oraz działalności w zakresie międzynarodowych usług finansowych BNP Paribas również zajmuje czołowe miejsce w Europie, ma silną pozycję w Ameryce Północnej i Południowej, i szybko rośnie w krajach Azji i Pacyfiku.

www.bnpparibas.com