Strefa Członkowska
EN

Gala 10-lecia PZWLP 2015

2 grudnia 2015r. w Arkadach Kubickiego w Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się Gala 10-lecia PZWLP, czyli wydarzenie będące uroczystym zwieńczeniem obchodzonego przez cały rok jubileuszu Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów. Podczas gali polscy oraz zagraniczni eksperci podsumowali  ostatnią dekadę w branży wynajmu długoterminowego w Polsce oraz zaprezentowali prawdopodobne kierunku rozwoju tego rodzaju usług w przyszłości. Po raz ósmy wręczono również jedne z najbardziej prestiżowych wyróżnień na polskim rynku flotowym, czyli Nagrody PZWLP. Tym razem jednak, z okazji jubileuszu organizacji, nagrody zostały przyznane za okres ostatnich 10 lat. Po raz pierwszy w historii PZWLP wręczono natomiast nagrodę dla najlepszego partnera firm Rent a Car, przyznaną przez wypożyczalnie samochodów reprezentowane w organizacji.

Zorganizowana w wyjątkowej scenerii Arkad Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie Gala 10-lecia PZWLP została poprowadzona przez dziennikarza i prezentera telewizyjnego Marcina Prokopa i była uroczystym, kulminacyjnym momentem obchodzonego w  2015 roku jubileuszu 10 lat funkcjonowania Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów. Wydarzenie było nie tylko doskonałą okazją do podsumowania dotychczasowej działalności PZWLP, ale również do skomentowania rozwoju polskiego rynku wynajmu długoterminowego aut w ostatniej dekadzie oraz nakreślenia prawdopodobnych kierunków rozwoju branży w przyszłości.

10 lat działalności PZWLP – ponad 2-krotny wzrost liczby członków, 4 razy większa flota 

PZWLP został zarejestrowany dokładnie 24 listopada 2005r., jako organizacja skupiająca najważniejsze na polskim rynku firmy wynajmu długoterminowego samochodów (CFM). Od momentu powołania organizacji do życia liczba członków należących do PZWLP urosła ponad 2-krotnie – z 10 do 21 firm. Łączna flota aut służbowych firm PZWLP, znajdujących się w usługach wynajmu długoterminowego, zwiększyła się natomiast w tym czasie ponad 4-krotnie – z 33 tys. samochodów do ponad 138 tys. na koniec III kwartału 2015 roku. 

Po ponad 10 latach funkcjonowania na polskim rynku znacząco rozszerzył się również zakres działalności PZWLP. Obecnie organizacja reprezentuje bowiem nie tylko interesy firm wynajmu długoterminowego, ale również wypożyczalni samochodów, a więc firm, których głównym przedmiotem działalności są usługi krótko- i średnioterminowego wynajmu aut. Od maja 2015 roku w PZWLP funkcjonuje odrębna struktura organizacyjna – Grupa Firm Rent a Car – która skupia aktualnie 7 dużych, sieciowych polskich i międzynarodowych wypożyczalni samochodów. Firmy Rent a Car należące do Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów dysponowały razem na koniec września 2015r. łączną flotą ponad 11 tys. aut. 21 firm należących obecnie do PZWLP, biorąc pod uwagę wszystkie oferowane usługi, a więc wynajem długoterminowy, Rent a Car oraz leasing finansowy i operacyjny bez dodatkowych usług obsługi floty, generuje już ponad 1/3 sprzedaży nowych samochodów osobowych na REGON w Polsce. Tym samym organizacja po 10 latach działalności jest już obecnie nie tylko najważniejszym głosem branży flotowej w Polsce, ale posiada również bardzo znaczący wpływ na kształt i funkcjonowanie całego rynku motoryzacyjnego w kraju.     

                               

W ciągu 10 lat funkcjonowania PZWLP, organizacja wypracowała szereg rozwiązań i dobrych praktyk, które pozwoliły nie tylko na uporządkowanie polskiego rynku wynajmu długoterminowego i wyznaczenie wysokich standardów prowadzenia działalności biznesowej w zakresie usług CFM, ale również stworzyły trwałe podstawy do dynamicznego rozwoju branży w ostatniej dekadzie – mówi Marek Małachowski, Prezes Zarządu PZWLP, Dyrektor Zarządzający ALD Automotive Polska. – Do najważniejszych zrealizowanych działań PZWLP tego typu należy zaliczyć przede wszystkim wyznaczenie jednolitego standardu zwrotu pojazdów po okresie wynajmu długoterminowego. Opracowane i wydane przez PZWLP ogólnodostępne przewodniki zwrotu samochodów osobowych i dostawczych są dzisiaj uznawanym przez ekspertów branżowych, powszechnie obowiązującym, standardem rynkowym. Jednym z kluczowych dla rozwoju i funkcjonowania rynku wynajmu długoterminowego aut w Polsce działań PZWLP było również opracowanie jednolitych definicji i zasad raportowania w zakresie usług wynajmu i leasingu pojazdów. Bardzo duże znaczenie dla obecnego kształtu i kondycji branży CFM w Polsce mają również publikowane od lat przez PZWLP cykliczne komentarze i dane statystyczne, dotyczące rynku wynajmu długoterminowego aut w kraju. Działalność edukacyjna organizacji w ostatnich 10 latach była jednak skierowana  nie tylko do samej branży CFM, ale również do korzystających z jej usług przedsiębiorców. Przykładem mogą być publikowane przez PZWLP broszury zawierające kompleksową wiedzę na temat obowiązujących w Polsce przepisów podatkowych, dotyczących użytkowania aut służbowych. 

Wynajem długoterminowy aut w Polsce – milowy krok w ostatniej dekadzie, wciąż olbrzymi potencjał w przyszłości 

Podczas Gali 10-lecia PZWLP nie zabrakło również podsumowania samego rynku i branży wynajmu długoterminowego aut w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat oraz retrospekcji aż do lat 90. ubiegłego wieku, kiedy usługi CFM dopiero w naszym kraju powstawały. Do debaty w trakcie wydarzenia zaproszeni zostali polscy oraz zagraniczni eksperci rynku flotowego i motoryzacyjnego: Ivan Nadelmann, CEO firmy Biludan Gruppen, licencjodawcy oddziału Avis w Rosji, uważany za prekursora usług wynajmu długoterminowego samochodów w Polsce; Sławomir Wontrucki, Prezes LeasePlan Polska, Członek Rady Programowej PZWLP oraz Członek Zarządu organizacji w latach 2005 – 2014; Bartłomiej Wiśniewski, Kierownik ds. Zarządzania Serwisami w Provident Polska; Alessandro Pigazzi, Dyrektor Corporate Vehicle Observatory (CVO) oraz Stefano Sarti, Dyrektor Zarządzający ARC Europe Group. 

Pomimo, że wystąpienia poszczególnych ekspertów dotyczyły różnych aspektów związanych z branżą, to wszystkie miały jeden ważny, wspólny mianownik. Prelegenci specjalni Gali 10-lecia PZWLP zgodnie twierdzili, że rynek CFM rozwinął się w Polsce w ostatniej dekadzie wręcz w imponującym tempie – wynajem długoterminowy ewoluował z niszowej usługi dla dużych korporacji, do jednej z głównych form finansowania aut służbowych w kraju. Jednocześnie, zaproszeni goście podkreślali, że branża CFM w naszym kraju ma jeszcze wciąż olbrzymi potencjał rozwoju, który tkwi przede wszystkim w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.  Jest to bowiem grupa klientów, która ma coraz większą świadomość usług CFM i jest do nich coraz bardziej przekonana. Biorąc pod uwagę ilość firm tego typu w Polsce, sięgającą wg niektórych szacunków nawet 2 mln przedsiębiorstw, liczba znajdujących się w tego typu firmach pojazdów służbowych, których część potencjalnie może być użytkowana w ramach wynajmu długoterminowego, jest ogromna. Ewolucja wynajmu długoterminowego będzie w kolejnych latach postępowała przede wszystkim w tym kierunku, tj. zwiększania elastyczności usług np. pod względem okresu wynajmu aut oraz dostosowywania ich do potrzeb i wymagań sektora MSP w Polsce. Zagraniczni eksperci zwracali również uwagę, że polski rynek wynajmu długoterminowego jest z kilku powodów bardzo interesujący w porównaniu ze starszymi i bardziej rozwiniętymi rynkami zachodnioeuropejskimi. Przede wszystkim z uwagi na fakt, że jest on wciąż daleki od nasycenia, przez co łączna liczba aut służbowych w wynajmie długoterminowym jest u nas dużo mniejsza w porównaniu z krajami Europy Zachodniej. W konsekwencji, rodzima branża wynajmu długoterminowego jest obecnie jednym z wyjątków w skali całej UE, gdzie odnotowuje się systematyczny przyrost liczby pojazdów znajdujących się w tego typu usługach.

Ewenementem w skali europejskiej jednak, podkreślanym przez zaproszonych na Galę 10-lecia PZWLP zagranicznych ekspertów,  jest olbrzymia popularność wynajmu długoterminowego w Polsce w ostatnich latach i wynikający z niej bardzo dynamiczny wzrost całkowitej liczby aut w usługach CFM, sięgający już wg najnowszych danych opublikowanych przez PZWLP 14% w skali roku – mówi Marek Małachowski, Prezes Zarządu PZWLP, Dyrektor Zarządzający ALD Automotive Polska. - Zachodnioeuropejskie rynki wynajmu długoterminowego, nawet na podobnym do aktualnego w Polsce etapie rozwoju, a więc nasycania i szybkiego rozwoju, nie odnotowywały aż tak wysokiej dynamiki wzrostu.    

Krajowi i zagraniczni eksperci, biorący udział w debacie podczas wydarzenia, zwracali także uwagę na coraz bardziej zauważalne, nowe trendy jakie pojawiają się obecnie w Europie w dziedzinie szeroko pojętej mobilności. Jednym z najważniejszych obserwowanych zjawisk jest tzw. car sharing, który zyskuję coraz większą popularność wśród prywatnych użytkowników samochodów, ale już wkrótce może być również zauważalny w dziedzinie mobilności firm i przedsiębiorców. Branża wynajmu długoterminowego, zarówno w Polsce, jak i całej Europie, już dzisiaj przygląda się w związku z tym temu zjawisku z dużą uwagą i będzie przygotowana na zaoferowanie nowego rodzaju usługi, odpowiadającej na tego typu potrzeby rynkowe. 

Jubileuszowe nagrody 10-lecia i pierwsze w historii wyróżnienie dla najlepszego
partnera firm Rent a Car
 

Podczas Gali 10-lecia PZWLP, zorganizowanej z okazji jubileuszu dekady istnienia Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów, wręczono również tradycyjne, uważane za jedne z najbardziej prestiżowych wyróżnień na polskim rynku flotowym, Nagrody PZWLP. Łącznie z tegoroczną edycją konkursu, do Nagród PZWLP zgłoszonych zostało już ponad 600 nominacji. Ze względu na jubileusz organizacji, tym razem PZWLP wręczył specjalne, okazjonalne nagrody za okres 10 lat działalności, w 4 dotychczasowych kategoriach. Dodatkowo, w związku z dynamicznym w ostatnim czasie rozwojem reprezentacji branży wypożyczalni samochodów w organizacji, w tym roku po raz pierwszy przyznano piątą statuetkę – dla najlepszego partnera firm Rent a Car. Z uwagi na wyjątkowy charakter i duży prestiż tegorocznych nagród, dotyczących 10-letniego okresu działalności zwycięskich firm, laureatów wyłaniano na podstawie nominacji Członków PZWLP, w 2-etapowych konkursach w poszczególnych kategoriach, uwzględniających bardzo szczegółowe oceny w wyznaczonych kryteriach. 

Laureatem Nagrody Mobilizator w kategorii „Najlepszy Serwis Napraw Mechanicznych 10-lecia” została firma Dom Volvo, która otrzymała już statuetkę PZWLP w tej kategorii w 2012 roku. Zwycięzcą w kategorii „Najlepszy Serwis Napraw Blacharsko – Lakierniczych 10-lecia”, który otrzymał Nagrodę Protektor, została natomiast firma Auto-Blak, oddział przy ul. Włościańskiej 35 w Warszawie. Serwis ten sięgnął po Nagrodę PZWLP w tej kategorii już trzeci rok z rzędu. Firma Coca Cola HBC Polska to z kolei laureat Nagrody Bezpieczna Flota w kategoria „Firma Najbardziej Zaangażowana w Edukację Kierowców 10-lecia”. W ostatniej z tegorocznych jubileuszowych kategorii „Flota Najbardziej Przyjazna Środowisku 10-lecia”, w której Nagrodę Eko Flota od kilku lat przyznaje nie tylko PZWLP, ale również 2 inne organizacje branżowe – Związek Polskiego Leasingu (ZPL) i Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych (SKFS) – laureatem została firma Lyreco Polska, która zwycięzcą w tej kategorii była również rok temu. Pierwszą w historii PZWLP Nagrodę Biznes Partner, w kategorii „Najlepszy Partner Firm Rent a Car”, otrzymało natomiast Lotnisko Chopina w Warszawie.

W Gali 10-lecia PZWLP w Arkadach Kubickiego w Zamku Królewskim w Warszawie wzięli udział najważniejsi przedstawiciele między innymi firm wynajmu długoterminowego (CFM), leasingowych, koncernów paliwowych, ubezpieczycieli, producentów i importerów samochodów, a także reprezentanci kluczowych w Polsce organizacji branżowych rynku flotowego, leasingowego i motoryzacyjnego. Dla gości wydarzenia przygotowano szereg atrakcji, między innymi uroczystą kolację oraz koncert jednej z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej.

Sponsorem Generalnym Gali 10-lecia PZWLP była firma Starter 24. Tytuł Głównego Sponsora Automotive objęła firma BMW Group Polska. Sponsorami Złotymi wydarzenia zostały firmy Volvo Car Poland i Skoda Polska. W gronie Sponsorów Srebrnych imprezy znalazły się natomiast firmy: Renault Polska, Shell Polska, Ford Polska i Opel Polska.