Strefa Członkowska
EN

Gala Nagród PZWLP 2008

Floty na dobrej drodze – nagrody PZWLP rozdane

Podczas II Kongresu Flotowego, zorganizowanego 28 października 2008 r. w Warszawie przez Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów, po raz pierwszy nagrodzono firmy, których działalność przyczynia się do ochrony środowiska oraz warsztaty mechaniczne i blacharsko-lakiernicze, przestrzegające standardów etycznych i podnoszące jakość usług oferowanych partnerom z sektora wynajmu długoterminowego.

Tematem wiodącym Kongresu była Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w branży flotowej, ze szczególnym uwzględnieniem ekologii i bezpieczeństwa. Działania wpływające na obniżenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery oraz wzrost poziomu bezpieczeństwa na polskich drogach, należą do istotnych zagadnień, którymi zajmuje się PZWLP. Jedną z form promowania takich działań, jest ocena i nagradzanie przedsiębiorstw o wysokim stopniu świadomości ekologicznej lub prezentujących najwyższy poziom usług.

Nagrody zwycięzcom wręczył Prezes Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów, Leszek Pomorski:

Po raz pierwszy w historii Związku, jego Członkowie postanowili ocenić poziom usług, oferowanych przez serwisy mechaniczne i blacharsko-lakiernicze. PZWLP opracował wielostopniowy system kryteriów, na podstawie którego każdy z piętnastu Członków Związku przyznawał punkty swoim partnerom serwisowym. Wśród kryteriów oceny stacji mechanicznych znalazły się m.in. terminowość napraw, zgodność kosztów z ustalonymi stawkami, odsetek reklamacji w wolumenie napraw, jakość kompletacji dokumentów, wyposażenie serwisu, samochody zastępcze oraz jakość obsługi (kontakt, godziny otwarcia, dedykowani doradcy dla klienta flotowego).

W przypadku napraw blacharsko-lakierniczych – obok kryteriów analogicznych do powyższych, pojawiły się również kwestie liczby specjalistycznych stanowisk (np. komór lakierniczych) i wykwalifikowanego personelu, długość gwarancji na naprawę czy liczba obsługiwanych towarzystw ubezpieczeniowych.

Najwyższą liczbę punktów w kategorii Najlepszy Serwis Napraw Mechanicznych i nagrodę „Mobilizator” otrzymała Firma Opel Nexteam z Warszawy.

Zwycięzcą w kategorii Najlepszy Serwis Blacharsko-Lakierniczy została Firma Auto Drap z Poznania, której przyznano nagrodę „Protektor”.

Trzecią kategorią, która oceniali Członkowie PZWLP, była Eko Flota. Tu każda z firm proponowała jednego lub kilku ze swoich klientów – przedsiębiorstw korzystających z usług dostawców flotowych. Wśród kryteriów znalazły się m.in.: liczebność floty, średnia emisja CO2 w przeliczeniu na 1 samochód, szkolenia kierowców na kursach eco-drivingu czy podejmowanie działań niwelujących emisje szkodliwych gazów.

W kategorii Eko Flota zwyciężyła Firma Cadbury Wedel z Warszawy, która w swojej flocie wprowadziła rozwiązania daleko wykraczające poza standardowe działania chroniące środowisko.

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów planuje w kolejnych latach przyznawanie nagród w istniejących oraz nowych kategoriach, obejmujących również ocenę innych usług związanych z branżą car fleet management. Obok corocznych Kongresów Flotowych PZWLP, staną się one istotnym elementem działalności edukacyjnej Związku.