Strefa Członkowska
EN

Dlaczego warto być z nami?

PZWLP jest jedyną w Polsce organizacją branżową firm wynajmu i leasingu pojazdów. Skupiamy najważniejszych uczestników rynku, świadczących usługi wynajmu krótko-, średnio i długoterminowego w kraju. Od 2015 roku w PZWLP funkcjonuje również odrębna struktura organizacyjna - Grupa Firm Rent a Car - w której pracach uczestniczą największe polskie i międzynarodowe, sieciowe wypożyczalnie samochodów, będące Członkami naszej organizacji.

Istniejemy od 2005 roku i jesteśmy obecnie rozpoznawani jako nowoczesna i prężna organizacja branżowa, funkcjonująca na dynamicznie rozwijającym się rynku wynajmu i leasingu pojazdów w Polsce.

Lista firm będących naszymi Członkami ciągle się powiększa. Dlaczego warto przystąpić do PZWLP? Powodów jest wiele - poznaj te najważniejsze:

Zwiększamy świadomość wynajmu i leasingu pojazdów w Polsce, jako nowoczesnej metody finansowania i zarządzania samochodami flotowymi.

Edukujemy na temat usług wynajmu krótko-, średnio- i długoterminowego samochodów udowadniając, że są to obecnie najbardziej opłacalne operacyjnie oraz finansowo formy użytkowania samochodów służbowych dla biznesu

Skutecznie reprezentujemy interesy całej branży wynajmu i leasingu pojazdów wobec organów administracji państwowej odpowiedzialnych za tworzenie prawa.

Wyznaczamy najlepsze standardy rynkowe oraz dbamy o ich przestrzeganie.

Dostarczamy kompleksowej wiedzy (prawnej, finansowo - podatkowej, operacyjnej) na temat wynajmu i leasingu pojazdów.

Wspieramy i stymulujemy rozwój outsourcingu flot w Polsce.

Komentujemy najważniejsze zjawiska i trendy rynkowe.

Mamy ugruntowany wizerunek rzetelnej i eksperckiej organizacji na rynku flotowym w Polsce.

Dostarczamy rzetelną wiedzę i statystyczne dane rynkowe na temat wynajmu i leasingu pojazdów.

Cieszymy się zaufaniem wśród mediów, organizacji leasingowych oraz instytucji rynku motoryzacyjnego.

Jesteśmy pasjonatami - na finansowaniu i zarządzaniu samochodami flotowymi nie tylko się znamy, ale przede wszystkim, działalność w branży car fleet management to dla nas przyjemność i pasja.

Współpracujemy z najważniejszymi organizacjami i instytucjami na rynku leasingowym i motoryzacyjnym

Reprezentujemy ok. 80% rynku wynajmu długoterminowego aut w Polsce oraz skupiamy największe i najważniejsze wypożyczalnie samochodów - jesteśmy silnym głosem branży CFM i Rent a Car w kraju

Kryteria i formalności

PZWLP jest najważniejszą organizacją wynajmu i leasingu samochodów w Polsce.

Naszym priorytetem jest skuteczne reprezentowanie interesów całej branży.

Do Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów mogą przynależeć funkcjonujące na rynku polskim firmy wynajmujące samochody w formule krótkoterminowej (do 30 dni), średnioterminowej (30 dni - 2 lata) oraz długoterminowej (2 - 5 lat), zwanej inaczej leasingiem operacyjnym z pełną obsługą.

Zgodnie ze Statutem PZWLP podmioty gospodarcze ubiegające się o członkostwo w naszej organizacji powinny spełniać następujące kryteria, dotyczące wielkości posiadanej floty samochodów:

  • dla firm wynajmu długoterminowego

    (Car Fleet Management) i leasingowych - 1.500 samochodów (łącznie w usługach Full Serwis Leasing i Leasing z Serwisem)
  • dla firm wynajmu krótkoterminowego i średnioterminowego

    (Rent a Car) - 800 samochodów (łącznie w usługach wynajmu krótkoterminowego i średnioterminowego)

Nasi Członkowie są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania Statutu i Kodeksu Etyki PZWLP oraz najwyższych standardów rynkowych w dziedzinie wynajmu i leasingu pojazdów.

Decyzję o przyjęciu firmy w szeregi naszej organizacji podejmuje każdorazowo, w oparciu o kryteria oraz zasady określone w Statucie, Zarząd PZWLP.

Podmiot ubiegający się o członkostwo w PZWLP powinien złożyć następujące dokumenty formalne: W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z naszym biurem.

Deklaracja członkowska Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów wraz z załącznikami

Aktualny odpis KRS

Sprawozdanie finansowe lub bilans

Składki członkowskie

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów nie prowadzi żadnej działalności komercyjnej. Podstawą finansowania naszej działalności są opłaty członkowskie wnoszone przez zrzeszone w organizacji firmy.

Składka członkowska PZWLP jest pobierana 2 razy w roku. Jej wysokość jest indywidualna w przypadku każdego podmiotu, ponieważ jest ustalana w oparciu o liczebność finansowanej i zarządzanej przez firmę floty pojazdów.

Zostań członkiem PZWLP - skontaktuj się z nami