Strefa Członkowska
EN

Wynajem długoterminowy

Wynajem długoterminowy samochodów to popularne określenie odnoszące się tak naprawdę do leasingu operacyjnego pojazdów z dodatkowymi usługami dotyczącymi obsługi aut. Jest oferowany w 2 wariantach – pełnej obsługi serwisowej i administracyjnej floty (jest to Full Serwis Leasing) oraz obsługi częściowej (Leasing z Serwisem).

Zapoznaj się z powszechnie obowiązującymi na rynku, szczegółowymi definicjami wynajmu długoterminowego, stworzonymi przez PZWLP.

Full Serwis Leasing (od ang. Full Service Leasing) - w skrócie: FSL

 • Finansowanie floty klienta poprzez umowę leasingu operacyjnego, najmu, dzierżawy.
 • Ryzyko wartości rezydualnej (RV) po stronie finansującego.
 • Czas trwania umowy: minimum 24 miesiące.
 • Musi obejmować przynajmniej 3 usługi pozafinansowe (w tym zawsze serwis mechaniczny).

Leasing z Serwisem (od ang. Leasing & Service) - w skrócie: LS

 • Finansowanie floty klienta poprzez umowę leasingu operacyjnego, najmu, dzierżawy lub leasingu finansowego.
 • Ryzyko wartości rezydualnej (RV) po stronie finansującego.
 • Czas trwania umowy: minimum 24 miesiące.
 • Musi obejmować przynajmniej 2 usługi (w tym zawsze serwis mechaniczny).

Objaśnienia do definicji - dodatkowe pojęcia

Wartość rezydualna, czyli końcowa
(ang. residual value - RV)

Jest to zakładana wartość rynkowa pojazdu w momencie odsprzedaży, po zakończeniu uzgodnionego okresu użytkowania, czyli po wygaśnięciu umowy wynajmu długoterminowego. Wartość rezydualna maleje wraz z wiekiem auta, a jej wysokość jest uzależniona od kilku czynników – marki i modelu, pojemności silnika, przebiegu i historii pojazdu oraz (w najmniejszym stopniu) wyposażenia. Obowiązuje tu prosta zasada – im wyższy (i droższy) model auta, tym większy procent wartości utraciw czasie miesięcy i lat eksploatacji. Zwykle oznacza to utratę od 25% do 40% wartości pojazdu po pierwszym roku użytkowania, czyli wartość rezydualna wynosi odpowiednio od 75% do 60%. Dla przedsiębiorcy, korzystającego z kilkudziesięciu czy kilkuset pojazdów, wartość ta przekłada się na wymierne korzyści lub straty. Dlatego jej właściwe skalkulowanie powinniśmy powierzyć wyspecjalizowanym firmom wynajmu długoterminowego, które biorą na siebie ryzyko wartościrezydualnej, czyli różnicy między ceną zakupu a wartością końcową floty.

Usługi pozafinansowe w wynajmie długoterminowym

Większość klientów firm oferujących usługi flotowe użytkuje pojazdy, korzystając z kompleksowego pakietu usług. Obejmuje on, obok finansowania, również serwisowanie oraz zarządzanie flotą w każdym zakresie – operacyjnym, administracyjnym, prawnym i technicznym.

Do głównych usług pozafinansowych należą:

 • Ubezpieczenie
 • Likwidacja szkód
 • Serwisowanie
 • Wymiana i serwis opon
 • Assistance i samochody zastępcze
 • Obsługa kart paliwowych
 • Door-to- door
 • Raportowanie

Poza wynajmem długoterminowym na rynku oferowany jest jeszcze tzw. klasyczny leasing finansowy samochodów, który polega wyłącznie na zewnętrznym finansowaniu aut przedsiębiorcy, bez ich obsługi serwisowej czy administracyjnej.

Klasyczny leasing finansowy (wyłącznie finansowanie - bez obsługi)

 • Firma leasingowa finansuje samochody w umowie leasingu operacyjnego, najmu, dzierżawy lub leasingu finansowego.
 • Ryzyko wartości rezydualnej (RV) po stronie korzystającego lub finansującego.
 • Czas trwania umowy: minimum 24 miesiące.
 • Bez usług pozafinansowych lub z 1 usługą.