Strefa Członkowska
EN

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP) to jedyna w Polsce organizacja branżowa funkcjonująca na rynku flotowym, skupiająca najważniejsze i największe firmy wynajmu krótko-, średnio- i długoterminowego samochodów osobowych i dostawczych. Od 2015 roku w PZWLP funkcjonuje odrębna struktura organizacyjna – Grupa Firm Rent a Car – w której pracach uczestniczą największe polskie i międzynarodowe, sieciowe wypożyczalnie samochodów, będące Członkami naszej organizacji.

Członkowie PZWLP
są nabywcami blisko
40% nowych samochodów
osobowych sprzedawanych
w Polsce do firm

Od 2005 roku skutecznie reprezentujemy branżę wynajmu i leasingu aut w Polsce. Poprzez zespół własnych ekspertów edukujemy, zarówno podmioty biznesowe, jak i instytucje publiczne, na temat nowoczesnych i najbardziej korzystnych sposobów zewnętrznego finansowania oraz zarządzania flotami pojazdów. Korzystając z doświadczeń starszych i bardziej rozwiniętych rynków zachodnioeuropejskich, wskazujemy kierunki rozwoju branży w Polsce oraz wyznaczamy najlepsze praktyki i standardy świadczenia usług w zakresie outsourcingu flot. Doradzamy we wszelkich kwestiach związanych z autami służbowymi. PZWLP jest członkiem zbiorowym Związku Polskiego Leasingu oraz członkiem Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego.

Firmy zrzeszone w Polskim Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów generują ok. 40% łącznej sprzedaży nowych samochodów do firm w kraju, dzięki czemu organizacja ma znaczący wpływ na funkcjonowanie i kondycję całego rynku motoryzacyjnego w Polsce.

PZWLP istnieje od 2005 roku. Poznaj naszą historię...

Zarząd PZWLP

Robert Antczak, Prezes Zarządu PZWLP, Dyrektor Generalny Arval Polska

Robert Antczak

Prezes Zarządu PZWLP

Dyrektor Generalny Arval Polska

Dowiedz się więcej
Radosław Lesiak

Paweł Piórkowski

Członek Zarządu PZWLP

Prezes Hertz

Dowiedz się więcej
Daniel Trzaskowski

Daniel Trzaskowski

Członek Zarządu PZWLP

Prezes Zarządu Carefleet

Dowiedz się więcej
Piotr Wróbel

Piotr Wróbel

Członek Zarządu PZWLP

Dyrektor Handlowy Alphabet Polska

Dowiedz się więcej
Tomasz Kapelko

Tomasz Kapelko

Członek Zarządu PZWLP

Prezes Zarządu 99rent

Dowiedz się więcej

Nasze cele i wartości

Głównym celem PZWLP jest tworzenie oraz upowszechnianie najwyższych standardów etycznych i biznesowych w zakresie wynajmu i leasingu samochodów w Polsce. Korzystając z bogatych doświadczeń rozwiniętych rynków flotowych Europy Zachodniej, wdrażamy najlepsze i sprawdzone praktyki w Polsce. Dzięki temu nasze firmy członkowskie oferują swoim klientom najwyższą jakość usług.

Naszym priorytetem jest dbałość o bezpieczeństwo nie tylko kierowców flotowych, ale i innych użytkowników polskich dróg. Działamy na rzecz ochrony środowiska, promując zasady eko jazdy, nagradzając proekologiczne inicjatywy i działania przedsiębiorstw korzystających z flot, dostarczając kompleksowej eksperckiej wiedzy na temat budowania ekologicznych parków pojazdów oraz promując wprowadzenie w Polsce, wzorem krajów zachodnioeuropejskich, rozwiązań zachęcających przedsiębiorców do użytkowania samochodów ekologicznych.

Nasze cele i wartości realizujemy wykorzystując szeroką wiedzę oraz doświadczenie ekspertów PZWLP, przede wszystkim poprzez działania informacyjne i edukacyjne skierowane do dużych korporacji, firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, instytucji sektora publicznego, organizacji branżowych rynku motoryzacyjnego oraz organów administracji państwowej odpowiedzialnych za tworzenie prawa.

Na co dzień dostarczamy fachowej wiedzy na temat najbardziej opłacalnych finansowo oraz efektywnych operacyjnie form finansowania i użytkowania aut firmowych, doradzamy we wszelkich kwestiach związanych z flotą samochodów służbowych, pokazujemy najlepsze wzorce i standardy branżowe, promujemy ekologiczne rozwiązania, reprezentujemy branżę wynajmu i leasingu pojazdów w Polsce.

Historia PZWLP

 1. Firmy z branży CFM rozpoczynają rozmowy

  firmy z branży CFM rozpoczynają rozmowy na temat utworzenia organizacji, reprezentującej ich interesy i wyznaczającej standardy w sektorze.

 2. Statut

  zgromadzenie reprezentantów dziesięciu firm zatwierdza statut nowej organizacji, która przyjmuje nazwę Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP).

 3. Pierwsza konferencja prasowa PZWLP

 4. Uruchomienie strony internetowej www.pzwlp.pl

 5. Aktywny udział

  aktywny udział przedstawicieli PZWLP w konferencjach i seminariach branżowych, organizowanych przez media i instytucje motoryzacyjne.

 6. CIT, VAT, MSR w wynajmie długoterminowym aut

  pierwsze wydanie broszury „CIT, VAT, MSR w wynajmie długoterminowym aut”

 7. do PZWLP przystępuje Fraikin Polska Sp. z o.o.

 8. Bankowy Fundusz Leasingowy SA

  do PZWLP przystępuje Bankowy Fundusz Leasingowy SA. Związek liczy 12 Członków

 9. Śniadanie biznesowe

  Śniadanie biznesowe z udziałem wiceministra gospodarki Pawła Poncyljusza oraz dyrektora generalnego BVRLA Johna Lewisa.

 10. Ocena zwrotu pojazdów

  pierwsze wydanie broszury „Ocena zwrotu pojazdów”

 11. Athlon Car Lease Polska Sp. z o.o.

  do PZWLP przystępuje Athlon Car Lease Polska Sp. z o.o. Związek liczy 13 Członków.

 12. I Kongres Flotowy PZWLP

  I Kongres Flotowy PZWLP (Fleet and Leasing Congress), zorganizowany wspólnie z miesięcznikiem Forbes, gromadzi prawie 200 uczestników.

 13. Wybór nowych władz PZWLP

  wybór nowych władz PZWLP podczas Walnego Zebrania Członków. Prezesem Związku został Leszek Pomorski, a do Zarządu weszli również: Paul Gogoliński, Sławomir Wontrucki i Janusz Kowalik. Kolejne wybory, zgodnie ze Statutem, odbędą się wiosną 2010 r.

 14. Automotive Steering Group Leaseurope

  udział przedstawicieli Zarządu PZWLP w pracach Automotive Steering Group Leaseurope.

 15. Nowi członkowie

  do Związku przystępują: KBC Autolease Polska Sp. z o.o. oraz Toyota Bielany Corpo Cars Sp. z o.o. (późniejsza nazwa firmy Corpo Flota Sp. z o.o., a obecnie Hitachi Capital Polska Sp. z o.o.). PZWLP liczy 15 Członków.

 16. Pierwsze Badanie Satysfakcji Klientów PZWLP

  pierwsze Badanie Satysfakcji Klientów PZWLP, przeprowadzone na zlecenie Związku przez Instytut Keralla Research. Badanie będzie kontynuowane w kolejnych latach, umożliwiając analizę oczekiwań odbiorców usług CFM oraz systematyczne prace nad podnoszeniem jakości usług firm członkowskich PZWLP.

 17. II Kongres Flotowy PZWLP

 18. Przeniesienie siedziby PZWLP

  przeniesienie siedziby PZWLP do biur ZPL, przy ul. Rejtana 17 w Warszawie.

 19. Pierwszy numer e-Newslettera PZWLP

 20. 4 lata istnienia

  Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów istnieje od czterech lat. Obecnie skupia 15 firm, które tworzą czołówkę głównych graczy w branży. Przypada na nie 69 tysięcy aut, co stanowi prawie 60% rynku wynajmu długoterminowego pojazdów, obsługiwanych w ramach wyłącznego zarządzania i Full Service Leasingu.

 21. Uruchomienie nowej strony www.pzwlp.pl

  uruchomienie nowej strony www.pzwlp.pl – obszernej, nowoczesnej i przyjaznej dla użytkownika witryny, która będzie jednym z głównych źródeł informacji o wynajmie długoterminowym dla wszystkich zainteresowanych osób.

 22. Druga edycja Nagród PZWLP

  Druga edycja Nagród PZWLP. Podobnie jak w 2008 roku, oryginalne statuetki – wykonane przez artystę-rzeźbiarza – wręczono w trzech kategoriach: Eko Flota, Najlepszy Serwis Mechaniczny oraz Najlepszy Serwis Blacharsko-Lakierniczy.

 23. Zakończenie prac nad nowymi definicjami

  zakończenie prac nad nowymi definicjami w branży wynajmu długoterminowego pojazdów. PZWLP do współpracy przy tworzeniu zasad raportowania zaprosił również ZPL.

 24. do PZWLP przystępuje VB Leasing Polska SA

 25. wybory w PZWLP

  wybory w PZWLP podczas Walnego Zebrania Członków, Prezesem Związku został ponownie Leszek Pomorski, a do Zarządu weszli również Sławomir Wontrucki i Janusz Kowalik. Wybrano także Komisję Rewizyjną. Kadencja obydwu organów PZWLP trwa dwa lata.

 26. Nowi członkowie

  do Związku przystępują Raiffeisen-Leasing Polska S.A. oraz Orbis Transport Sp. z o.o., wyłączny licencjobiorca marki Hertz Lease. PZWLP liczy 17 Członków.

 27. Trzecia Gala Nagród PZWLP

  trzecia Gala Nagród PZWLP. Dotychczasowe kategorie – Eko Flota, Mobilizator i Protektor – zostały rozszerzone o statuetkę Edukator, dla Firmy Najbardziej Zaangażowanej w Edukację Kierowców

 28. Uruchomienie anglojęzycznej wersji strony www PZWLP

 29. druga edycja Przewodnika Zwrotu Pojazdów

  na stronie www PZWLP opublikowana została druga edycja „Przewodnika Zwrotu Pojazdów”. Nowa wersja Przewodnika została unowocześniona, zaktualizowana i rozbudowana. Przewodnik jest dostępny bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych

 30. druga edycja „Przewodnika Zwrotu Pojazdów” w języku angielskim.

 31. Nagrody PZWLP po raz czwarty

  po raz czwarty zostały wręczone Nagrody PZWLP, w czterech kategoriach związanych z bezpieczeństwem kierowców i ochroną środowiska: Najlepszy Serwis Napraw Mechanicznych, Najlepszy Serwis Blacharsko-Lakierniczy, Bezpieczna Flota oraz Eko Flota.

 32. Nivette Fleet Management Sp. z o.o

  do Związku przystępuje firma Nivette Fleet Management Sp. z o.o. W wyniku fuzji na rynku wynajmu Członkiem PZWLP przestał być Hertz Lease/Orbis Transport.

 33. Pewna strategia firmy w niestabilnych czasach

  udział ekspertów z firm członkowskich PZWLP w cyklu siedmiu konferencji Pulsu Biznesu „Pewna strategia firmy w niestabilnych czasach”, dedykowanych przedsiębiorcom z sektora MŚP.

 34. Kongres Flotowy i Piąta Gala Nagród PZWLP

  Kongres Flotowy PZWLP, zorganizowany we wspólpracy z dziennikiem Puls Biznesu. Piąta, jubileuszowa Gala Nagród PZWLP, podczas Kongresu Flotowego.

 35. Avis Poland/Jupol-Car Sp. z o.o.

  do PZWLP przystępuje pierwsza firma specjalizująca się w wynajmie krótko- i średnioterminowym – Avis Poland/Jupol-Car Sp. z o.o.

 36. Nowy członek zarządu

  Zarząd PZWLP zostaje poszerzony o kolejnego członka. Zostaje nim Marek Małachowski, Dyrektor Zarządzający ALD Automotive Polska. Od tego momentu w skład Zarządu PZWLP wchodzą: Leszek Pomorski - Prezes Zarządu, Sławomir Wontrucki - Członek Zarządu, Janusz Kowalik - Członek Zarządu oraz Marek Małachowski - Członek Zarządu.

 37. Przewodnik Zwrotu Samochodów Dostawczych

  PZWLP publikuje Przewodnik Zwrotu Samochodów Dostawczych, dzięki czemu przyczynia się do tworzenia kolejnych wysokich standardów na polskim rynku CFM. Stworzenie odrębnego przewodnika zwrotu dla aut dostawczych, z uwagi na odmienny od samochodów osobowych sposób eksploatacji tego typu pojazdów, był oczekiwanym przez rynek oraz branżę wynajmu i leasingu pojazdów rozwiązaniem. Przewodnik Zwrotu Samochodów Dostawczych jest już drugą tego typu publikacją PZWLP - od 2007 roku na rynku istnieje przewodnik PZWLP dotyczący zwrotu aut osobowych, który jest uznawanym przez branżę standardem.

 38. VI Gala Nagród PZWLP

  W wydarzeniu zorganizowanym w Biznes Klubie Stadionu Legii Warszawa / Pepsi Arenie wzięło udział blisko 100 przedstawicieli firm wynajmu i leasingu pojazdów, producentów samochodów, firm ubezpieczeniowych, koncernów paliwowych, serwisów samochodowych, firm leasingowych oraz organizacji związanych z rynkiem i przemysłem motoryzacyjnym w Polsce. Sponsorem Generalnym wydarzenia była firma Starter. Sponsorami uroczystości były natomiast firmy Fiat Auto Poland, 99rent oraz Volvo Auto Polska.

 39. Podsumowanie

  po podsumowaniu wyników za I kwartał roku 2014 okazuje się, że firmy zrzeszone w PZWLP generują już 1/4 łącznej sprzedaży nowych samochodów do firm w Polsce.

 40. Nowy Prezes PZWLP

  Marek Małachowski, dotychczasowy Członek Zarządu PZWLP, Dyrektor Zarządzający ALD Automotive Polska, zostaje Prezesem PZWLP. Oprócz niego w skład Zarządu PZWLP wchodzą: Janusz Kowalik, Prezes Arval Service Lease Polska, Daniel Trzaskowski, Dyrektor Departamentu Finansowania i Zarządzania Flotą Volkswagen Leasing oraz Radosław Lesiak, Wiceprezes, Country Manager w Avis Polska. W PZWLP utworzony zostaje również nowy organ - Rada Programowa, w którego składzie znaleźli się Leszek Pomorski, dotychczasowy Prezes PZWLP oraz Sławomir Wontrucki pełniący do tej pory funkcję Członka Zarządu PZWLP. Rada Programowa ma charakter stałego zespołu ekspertów, doradzającego w najbardziej strategicznych kwestiach Zarządowi PZWLP.

 41. Broszura podatkowa

  publikacja kolejnej edycji broszury podatkowej przygotowywanej na zlecenie PZWLP przez ekspertów międzynarodowej firmy doradczej Deloitte. Broszura jest bezpłatnie dostępna na stronie internetowej PZWLP i jest użytecznym oraz pomocnym źródłem wiedzy dla wszystkich firm i przedsiębiorców w Polsce, na co dzień korzystających w swojej działalności biznesowej z samochodów służbowych. Publikacja zawiera kompleksowe i aktualne informacje na temat najważniejszych obowiązujących w Polsce przepisów podatkowych, np. w zakresie VAT, CIT czy Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

 42. Podsumowanie

  Znaczenie PZWLP na polskim rynku motoryzacyjnym ciągle rośnie. Zgodnie z danymi po III kwartale 2014, przedsiębiorstwa skupione w PZWLP generują już w Polsce łącznie prawie 1/3 całkowitej sprzedaży nowych samochodów do firm.

 43. VII Gala Nagród PZWLP

  VII Gala Nagród PZWLP. Impreza została zorganizowana w wyjątkowej scenerii XIX – wiecznego Fortu Legionów w Warszawie. W wydarzeniu wzięło udział ponad 110 przedstawicieli firm CFM, leasingowych, producentów i importerów samochodów, koncernów paliwowych, ubezpieczycieli, sieci serwisów samochodowych, dealerów aut oraz najważniejszych organizacji branżowych rynku leasingowego i motoryzacyjnego. Sponsorem Generalnym Gali Nagród PZWLP w 2014 roku została podobnie jak rok wcześniej firma Starter. Sponsorami wydarzenia były firmy: Shell Polska, Nokian Tyres, Volvo Auto Polska, Skoda Polska, Mercedes – Benz Polska oraz Ford Polska.

 44. Rezygnacja Prezesa Zarządu Arval Service Lease Polska

  po ponad 9 latach sprawowania funkcji Członka Zarządu PZWLP, w związku z rezygnacją ze stanowiska Prezesa Zarządu Arval Service Lease Polska, Janusz Kowalik zakończył również pracę w Zarządzie PZWLP. Działalnością organizacji kieruje od tej pory 3 pozostałych Członków Zarządu: Marek Małachowski – Prezes Zarządu PZWLP, Dyrektor Zarządzający ALD Automotive Polska, Daniel Trzaskowski – Członek Zarządu PZWLP, Dyrektor Sprzedaży Flotowej, Prokurent Volkswagen Leasing oraz Radosław Lesiak, Członek Zarządu PZWLP, Wiceprezes, Country Manager Avis Polska.

 45. Nowi członkowie

  do PZWLP przystępują firmy Budget, Hertz i Sixt. Do organizacji należy już 19 firm. Od momentu powstania PZWLP niecałe 10 lat temu, liczba jego członków uległa niemalże podwojeniu.

 46. Powstanie grupy Rent a Car

  w PZWLP utworzona zostaje odrębna struktura organizacyjna - Grupa Firm Rent a Car - skupiającą wypożyczalnie samochodów, będące członkami Związku.

 47. Kolejni nowi członkowie

  do PZWLP dołączają kolejne wiodące w Polsce firmy Rent a Car - duże, polskie sieciowe wypożyczalnie - firmy 99rent i Panek

 48. Uroczysta Gala 10-lecia PZWLP

  To największe z dotychczas zorganizowanych przez PZWLP wydarzeń tego typu odbyło się w Arkadach Kubickiego w Zamku Królewskim w Warszawie. Podczas gali wręczone zostały specjalne - jubileszowe Nagrody PZWLP, przyznane za okres 10 lat działalności. Po raz pierwszy w historii organizacji wręczona została natomiast Nagroda PZWLP dla najlepszego partnera Firm Rent a Car w Polsce.

 49. Rentis SA

  do PZWLP przystępuje kolejna firma Rent a Car – sieciowa, polska wypożyczalnia samochodów Rentis SA. W organizacji skupionych jest już 8 dużych (sieciowych), polskich i międzynarodowych firm Rent a Car.

 50. Wybory władz PZWLP

  wybory władz PZWLP na kolejną 2-letnią kadencję. Prezesem Zarządu zostaje Sławomir Wontrucki, Prezes LeasePlan Fleet Management Polska. W skład Zarządu wchodzą ponadto: Leszek Pomorski, Członek Zarządu PZWLP, Prezes Alphabet Polska Fleet Management; Grzegorz Szymański, Członek Zarządu PZWLP, Prezes Arval Polska; Radosław Lesiak, Członek Zarządu PZWLP, Dyrektor Zarządzający i Członek Zarządu Avis Polska; Daniel Trzaskowski, Członek Zarządu PZWLP, Dyrektor Sprzedaży Flotowej i Prokurent Volkswagen Leasing. Skład Komisji Rewizyjnej PZWLP pozostaje niezmienny w stosunku do poprzedniej kadencji i zasiadają w niej: Dariusz Tucharz, Dyrektor Departamentu Car Fleet Management w mLeasing; Marcin Nivette, Prezes Nivette Fleet Management; Hubert Laszczyk, Prezes firmy Express.

 51. Nowe standardy

  wraz publikacją wyników po I kwartale 2016r. PZWLP ustanawia nowe standardy definiowania wynajmu długoterminowego samochodów w Polsce. Zmiany dotyczą zakresu oraz rodzaju usług, które są zaliczane do wynajmu długoterminowego. Głównym celem zmian jest pełne ujednolicenie funkcjonujących w Polsce standardów, z tymi stosowanymi na starszych i bardziej rozwiniętych rynkach zachodnioeuropejskich oraz precyzyjne rozgraniczenie wynajmu długoterminowego od ofert klasycznego leasingu samochodów. Do wynajmu długoterminowego, podobnie jak w Europie Zachodniej, są zaliczane od tej pory 2 (w miejsce dotychczasowych 3) usługi – Full Serwis Leasing i Leasing z Serwisem.

 52. List intencyjny

  PZWLP wspólnie ze Stowarzyszeniem Kierowników Flot Samochodowych (SKFS) podpisuje z Wydziałem Transportu Politechniki Warszawskiej list intencyjny w sprawie utworzenia pierwszych w Polsce, rozbudowanych programowo, dwusemestralnych studiów podyplomowych z zakresu zarządzania flotami pojazdów. Sygnatariusze listu planują uruchomić studia już w roku akademickim, tj. w październiku 2017 r.

 53. IX Gala Nagród PZWLP

  w wyjątkowej scenerii Endorfiny Foksal w Warszawie odbywa się IX Gala Nagród PZWLP. Wraz z tegoroczną edycją konkursu, do Nagród PZWLP zgłoszono do tej pory już blisko 700 nominacji.

 54. Wyniki za 2016 r. – firmy PZWLP kupują 100 tys. nowych aut osobowych

  PZWLP publikuje wyniki branży wynajmu długoterminowego (CFM) i Rent a Car w Polsce w 2016 r. Rynek CFM urósł o 11,5% r/r, a Rent a Car o 19,7% r/r. Branża wynajmu długoterminowego zakupiła aż o 1/5 więcej nowych aut osobowych niż przed rokiem. Firmy PZWLP, biorąc pod uwagę wszystkie oferowane usługi, a więc wynajmu krótko-, średnio- i długoterminowego samochodów, ale również klasyczny leasing finansowy aut, zakupiły w roku 2016 łącznie 100 tys. nowych samochodów osobowych.

 55. PZWLP przystępuje do Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego.

  PZWLP przystępuje do Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego.

 56. Paweł Piórkowski członkiem zarządu PZWLP

  Paweł Piórkowski, Prezes Hertz Polska (Motorent sp. z o.o.), zostaje powołany przez Walne Zebranie na Członka Zarządu PZWLP, zastępując na tym stanowisku Radosława Lesiaka (Członka Zarządu PZWLP od czerwca 2014).

 57. Uruchomienie nowej strony internetowej PZWLP

  uruchomienie nowej strony internetowej PZWLP. Witryna została zbudowana od podstaw, z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii w zakresie projektowania stron internetowych oraz z uwzględnieniem aktualnych trendów w tym zakresie.

 58. Uruchomienie studiów z zakresu zarządzania i finansowania flot „Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością”

  na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej uruchomiono pierwsze w Polsce, pełnowymiarowe studia podyplomowe z zakresu zarządzania i finansowania flot „Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością”. Studia zostały utworzone z inicjatywy i we współpracy z ekspertami PZWLP i SKFS (Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych).

 59. Jubileuszowa X Gala Nagród PZWLP

  Jubileuszowa X Gala Nagród PZWLP na Stadionie PGE Narodowy w Warszawie. PZWLP już po raz dziesiąty przyznał swoje prestiżowe w branży flotowej w Polsce Nagrody. Podczas wydarzenia wręczona została po raz pierwszy w historii Nagroda PZWLP dla dealera samochodów najbardziej przyjaznego branży flotowej.

Dowiedz się więcej

Kodeks Etyczny PZWLP

Dowiedz się więcej

Statut PZWLP

Dowiedz się więcej

Wyniki PZWLP

Dowiedz się więcej