Strefa Członkowska
EN

Studia —
Zarządzanie
flotą samochodową
i mobilnością

Stworzone przy współpracy PZWLP i SKFS z Wydziałem Transportu PW

Pierwsze w kraju podyplomowe studia flotowe

W 2016 roku Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP) wspólnie ze Stowarzyszeniem Kierowników Flot Samochodowych (SKFS) - jako dwie najważniejsze organizacje branżowe szeroko pojętego rynku flotowego w Polsce - zainicjowały uruchomienie pierwszych w kraju, rozbudowanych i kompleksowych programowo podyplomowych studiów flotowych „Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością”. Program tych studiów został opracowany wspólnie z Wydziałem Transportu Politechniki Warszawskiej, na którym studia te zostały uruchomione w 2017 roku.

Stworzenie takiego kierunku studiów podyplomowych wpisywało się z jednej strony w odpowiedzialność społeczną obydwu organizacji, a także ich misje edukacyjne, a z drugiej odpowiadało na rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowane kadry w dziedzinie zarządzania i finansowania flot samochodowych, związane z bardzo dynamicznym rozwojem rynku flotowego w kraju.

Średnio
70%

nowych aut sprzedawanych
w polskich salonach
jest nabywanych przez firmy
i przedsiębiorców

Dlaczego są wyjątkowe?
Program studiów został opracowany przez doświadczonych praktyków branży flotowej,
czyli ekspertów PZWLP i SKFS oraz kadrę naukową Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej.

Przy jego tworzeniu szczególny nacisk kładziono na praktyczny wymiar studiów oraz przekazanie słuchaczom wiedzy, która będzie bardzo użyteczna i jest faktycznie i praktycznie pożądana na flotowym rynku pracy.

Z tego względu ponad połowę wykładowców studiów stanowią czynni zawodowo eksperci PZWLP, SKFS i firm dostarczających usługi informatyczne oraz telematyczne dla flot.

Pozostałą część wykładowców studiów stanowi kadra naukowa Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej oraz innych uczelni, a także PIMOT.

Program studiów jest na bieżąco rozwijany i aktualizowany – nadrzędnym celem jest jego dostosowanie do realiów dynamicznie rozwijającego się i zmieniającego rynku flotowego oraz realiów i trendów branży motoryzacyjnej.

Kształcenie w ramach studiów jest prowadzone przez dwa semestry i w czasie ok. 200 godzin planowych (liczba godzin w ramach zajęć nieznacznie różni się w każdej edycji, ze względu na aktualizacje programu), ok. 1/3 godzin nauczania stanowią praktyczne ćwiczenia, zajęcia projektowe oraz laboratoria.

W czasie tych zajęć słuchacze mają m.in. okazję pracować na narzędziach informatycznych i telematycznych do zarządzania flotami używanych w działach flotowych przedsiębiorstw, firm CFM, Rent a Car oraz firm oferujących usługi Car Sharing.

Sprawdź do kogo są kierowane studia
2

semestry nauki
w ramach studiów

ok. 200

godzin planowych

* (liczba godzin w ramach zajęć nieznacznie
różni się w każdej edycji, ze względu
na aktualizacje programu)

Do kogo kierujemy nasze studia?
Jaką wiedzę i umiejętności można uzyskać po ich ukończeniu?

Studia są kierowane zarówno do osób młodych, kontynuujących swoją naukę po ukończeniu studiów I lub II stopnia, jak i funkcjonujących już w branży motoryzacyjnej, czy flotowej specjalistów, chcących podnieść swoje zawodowe kwalifikacje.

Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia nauki na studiach "Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością" jest posiadanie przez kandydata wykształcenia min. na poziomie studiów pierwszego stopnia (licencjackich lub inżynierskich). Ukończenie studiów wiążę się z koniecznością nie tylko uzyskania pozytywnych wyników zaliczeń lub egzaminów z każdego z wykładanych przedmiotów, ale i przygotowaniem pracy końcowej.

Absolwenci studiów zdobywają unikalną na polskim rynku pracy, specjalistyczną wiedzę na poziomie podstawowym, z zakresu zarządzania flotami pojazdów w branży wynajmu długoterminowego aut (Car Fleet Management), Rent a Car (wypożyczalnie samochodów), Car Sharing a także w wewnętrznych strukturach firm.

Osoby kończące studia podyplomowe "Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością" otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, najlepszej i największej wyższej uczelni technicznej w kraju, a także dodatkowo certyfikat sygnowany przez Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów oraz Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych.

Rekrutacja na studia jest prowadzona
bezpośrednio przez Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej.
Szczegółowy Program
Studiów

Lista przedmiotów na kierunku Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością

Jedyny taki kierunek w Polsce
— Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością

21

Ekspertów z ramienia
PZWLP i SKFS

10

Kadra naukowa
Wydziału Transportu
Politechniki Warszawskiej
i innych uczelni

Eksperci z ramienia PZWLP i SKFS
Doświadczeni praktycy w dziedzinie flot samochodowych oraz zarządzania i finansowania aut

dr inż.

Daniel Trzaskowski

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów / Prezes Zarządu Carefleet S.A.

mgr inż.

Marek Andruchów

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych / Dyrektor Biura Administracji BNP Paribas Bank Polska S.A.

mgr inż.

Maciej Kaniewski

wspólnik EOS Sp.j. (członek Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych)

mgr inż.

Mariusz Stasiński

Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych / Dyrektor Sprzedaży MJM Brokers Sp. z o.o.

mgr inż.

Szymon Szafrański

Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych / Kierownik Działu Administracji Geberit Produkcja Sp. z o.o.

mgr inż.

Maciej Tórz

Członek Zarządu Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów / Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Rentis S.A.

mgr inż.

Bartłomiej Wiśniewski

Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych / Dyrektor Operacyjny - Jania Fleet Mobility Sp. z o.o.

mgr

Katarzyna Brener

Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych / Administration and fleet Director OEX Cursor S.A.

dr inż.

Marcin Nivette

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów / Prezes NFM Group

mgr

Ewa Kuczyńska

Radca Prawny w Kancelarii GFP_Legal

mgr

Konrad Karpiński

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów / Dyrektor Operacyjny Traficar Sp. z o.o. Grupa Express

mgr

Barbara Mazur

Dyrektor Generalny, Prokurent - Auto Czarter Sp. z o.o. sp. j.

mgr

Jacek Mleczek

Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych / Fleet & Administration Expert Coca Cola HBC Polska Sp. z o.o.

mgr

Tomasz Rudyk

Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych / Real Estate and Administration Manager, Innogy Polska S.A.

mgr

Wojciech Szczepanik

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów / Regionalny Dyrektor Finansowy ds. Europy Centralnej Arval / Regional CFO of Central Europe Arval

mgr

Paweł Wodka

Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych / Manager Lexus Kraków

inż.

Ryszard Windyga

Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych / Właściciel i Manager WIN PROJECT, Business Consultant ASD Auto GT Sp. z o.o. (GT Rent Sp. z o.o.)

lic.

Radosław Bieńko

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów / Manager Finansów Leaseplan Fleet Management Sp. z o.o.

lic.

Leszek Leśniak

Dyrektor Zarządzający Panek CarSharing, PANEK S.A.

mgr

Radosław Kitala

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów / Arval Service Lease Polska Sp. z o.o. / Consulting & Arval Mobility Observatory Manager

Kadra naukowa Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej i innych uczelni

prof. dr hab. inż.

Marianna Jacyna

Zakład Inżynierii Systemów Transportowych i Logistyki, Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej

prof. dr hab. inż.

Mirosław Siergiejczyk

Zakład Telekomunikacji w Transporcie Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej

prof. dr hab. inż.

Mariusz Wasiak

Zakład Inżynierii Systemów Transportowych i Logistyki, Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej

dr hab. inż.

Dariusz Więckowski

prof. uczelni, Instytut Pojazdów i Maszyn Roboczych Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej

dr inż.

Ryszard Lewiński

Kierownik Zespołu Rzeczoznawców Samochodowych, Sieć Badawcza Łukasiewicz-Przemysłowy Instytut Motoryzacji / Członek Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego EKSPERTMOT

dr

Alicja Krzepicka

Instytut Zarządzania Wartością, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Pozostali eksperci rynku flotowego i motoryzacyjnego

mgr inż.

Wojciech Lewandowski

CEO Softra Systemy Informatyczne

mgr inż.

Tomasz Małaczek

Członek Zarządu oraz Dyrektor ds. Sprzedaży Flotman Sp. z o.o.

mgr

Rafał Dmytryszyn

Dyrektor Handlowy Softra Systemy Informatyczne

dr inż.

Tomasz Pusty

Certyfikowany rzeczoznawca samochodowy

mgr inż.

Cezary Spychała

Specjalista ds. TCO i RV, INFO-EKSPERT Sp. z o.o.

Rekrutacja na studia jest prowadzona
bezpośrednio przez Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej.

Więcej o rekrutacji na studia